Mojou veľkou záľubou je počúvanie hudby. Pri hudbe sa odreágujem,hudba ma vie upokojiť.Ďaľšou mojou záľubou sú psy,šport...Viac sa o konkrétnych záľubách dočítate v rubrikách vypísaných pod Mojimi záľubami. :)

To,čo som robila ja:

Vianoce.pptx (558,9 kB)

O našej škole....ppt (823 kB)

fyzika atomova elektraren.pptx (142,9 kB)

Astronomia....pptx (364,2 kB)